Illustreret Konversationsleksikon.

Zootrop

Zootrop, gr., stroboskopisk Apparat (se Stroboskop), bestaar af en Blikkasse, som kan sættes i hurtig Omdrejning om en lodret Akse, og ind i hvilken der er lagt en Papirstrimmel, som bærer en Række Tegninger, der forestille forskellige Stadier af en og samme Bevægelse, f.Eks. en Mands Hoppen, et Dyrs Løb, en Maskines Omdrejning osv. Ser man nu gennem en af Spalterne pa Kassens Omkreds ind paa disse Tegninger. medens Kassen drejes rundt, vil Indtrykket af den ene Tegning ikke være forsvundet, før det næste modtages; derved faar man en aldeles skuffende Efterligning af vedkommende Bevægelse at se.

(SKISSE: Zootrop.)