Illustreret Konversationsleksikon.

Xylofon

Xylofon, gr., Træinstrument, konstrueret af Mekanikus Weidner i Fraustadt 1810, med opretstaaende Flygelform og Taster af haardt Træ. De højere Toner efterlignede Fløjtens, de dybere Violoncallens Tone. X. har ingen Betydning faaet i praktisk Musik.