Illustreret Konversationsleksikon.

Wheatstone

Wheatstone[huitst'n], Sir Charles, engelsk Fysiker. f. 1802 i Gloucester, blev som ung ansat i en Fabrik for musikinstrumenter, hvilket foranledigede ham til at give sig af med Undersøgelser af Lydfænomener. 34 blev han ansat som Prof. i Fysik ved King's College i London, men opgav snart denne Stilling og levede derefter til sin Død 19/10 1875 som Privatmand i London, ivrig beskæftiget med den Løsningen af fysiske Problemer. Saaledes er han den, der først har gjort Forsøg over Elektricitetens Hastighed, som han dog fandt ca. 1 1/2 Gang for stor; han konstruerede 37 den elektriske Naaletelegraf, angav Methoder til Maalong af Legemers elektriske Ledningsevner og af elektromotoriske Kræfter, opfant Stereoskopet osv.