Illustreret Konversationsleksikon.

Voldtægt

Voldtægtkaldes Tiltvingelse af Samleje med gift eller ugift Kvinde ved at anvende Vold. V. er strafbar efter Loven, ligeledes Forsøg paa V.