Illustreret Konversationsleksikon.

Vold

Vold, Anvendelse af fysisk Magt, især i ulovlig Hensigt, f.Eks. Overfald, indespærring, Fastbinding af en Person for at bemægtige sig hans Ejendele, Bortførelse af en Kvinde imod hendes Villie o. l.