Illustreret Konversationsleksikon.

Vildelse

Vildelse, sjælelig Forstyrrelse ved Sindssygdomme, Feber, Forgiftninger osv.