Illustreret Konversationsleksikon.

Tvekønnethed

Tvekønnethed(Hermaphroditisme). Ved den ægte T. finder man hos eet Individ baade mandlige og kvindelige Kønskirtler. Denne Tilstand er meget sjelden, i de fleste anførte Tilfælde maaske tvivlsom. Den ydre eller eller falske T. kaldes mandlig, naar Kønskirtlerne ere mandlige, medens de ydre Kønsorganer nærmer sig den kvindelige Type, kvindelig, hvor det modsatte Forhold findes. Disse Former af Misdannelser ere ikke sjeldne. Med den mandlige T. følger ofte et kvindeligt Udseende, bløde Former, kvindelige Lyster og Tilbøjeligheder. Sammen med den kvindelige T. findes derimod mandligt Udseende og mandlige Tilbøjeligheder.