Illustreret Konversationsleksikon.

Tvangsarbejdsanstalt

Tvangsarbejdsanstalt. Tvangsarbejde anvendes hos os som Straf dels under Fattigvæsenet og dels for Tiggeri og Løsgængeri samt Erhverv ved Utugt. T. er indrettet paa at modtage Personer, der dømmes til Tvangsarbejde, og beskæftige dem ved Arbejde.