Illustreret Konversationsleksikon.

Tuterøen

Tuterøen, fordum Tautra, en Ø i Trondhjems Fjord. Et Cistercienserkloster blev her grundlagt 1207 og bestod til Reformationen. Efter denne blev Klosterets Gods, som udgjorde 167 Gaarde, inddraget og givet Jens Bjelke i Forlening. Af Klosterets Bygninger ere ikke ubetydelige Ruiner endu tilbage.