Illustreret Konversationsleksikon.

Turnkunst

Turnkunstkaldes den nyere tyske Gymnastik, især udviklet af F. L. Jahn som Middel til at hæve og styrke Nationalfølelsen. I Begyndelsen blev den gjort mistænkelig og bekæmpedes af Reaktionen, men skattedes siden 30erne i det 19. Aarh. mere og mere som Opdragelsesmiddel og er efterhaanden indført i alle Drenge- og tildels ogsaa i Pigeskoler samt optaget blandt Militærøvelser og ivrig dyrket i Turnforeninger. Instituter til Uddannelse af Lærere i T. haves i Berlin, Dresden, München, Stuttgart, Karlsruhe o. fl. St.