Illustreret Konversationsleksikon.

Tugthus

Tugthus, Straffearbejdsanstalt for grovere Forbrydere. I Danmark er der for Tiden to Tugthuse, et for mandlige Forbrydere ved Horsens og et for kvindelige Forbrydere paa Kristianshavn.