Illustreret Konversationsleksikon.

Tryllekvadrat

Tryllekvadratdannes af Tal, som opskrives i Rækker under hinanden med ligesaa mange Tal i hver Række, som der er Rækker, saaledes at det hele danner et Kvadrat. Summen af Tallene i hver Række, i hver Søjle og i hver Diagonal skal være den samme. Eks.:

8 1 6   1 15 6 12
3 5 7   8 10 3 13
4 9 2 og 11 5 16 2
     14 4 9 7