Illustreret Konversationsleksikon.

Trøndelagen

Trøndelagen(Þröndalög) eller Trondhjem (Þrónðheimr) hed i Middelalderen Landet omkring Trondheims Fjord. Efter Sagnet har det sit Navn efter en Kong Trond, som skal have boet paa Gaarden Tronæs (Throndnes) i Værdalen; det ansaas for Norges vigtigste Del, var "Landets meste Styrke" og bestod af 8 Fylker. Indbyggerne hed Trønder, Beboerne af de 4 indre Fylker het Ind-Trønder og Beboerne af de 4 ydre Ud-Trønder.