Illustreret Konversationsleksikon.

Tonesystem

Tonesystem, det i Musikken vedtagne System af Toner. Uagtet hver Lydsvingning mere kan siges at frembringe en ny Tonem har man altid lagt de menneskelige Øres begrænsede Evne til at opfatte Toneforskellen til Grund ved valget af Tonerne, et Valg, der hos de forskellige Folk og til forskellige Tider her været meget forskelligt. De ældste T. ere de, der antage 5 Trin i en Oktav. Disse 5 Toners Forhold til hverandre stemmer med de 5 sorte Overtasters pss Klaveret, saa at der altsaa ikke var Halvtoneskridt. Systemerne med 7 Trin vare længe de mest udbredte (den ældre græske Musiks, Kirketonernes, den indiske og kinesiske grunskalas Diatonik). Det senere græske enharmonisk-kromatiske System havde 21 Trin, den ældre Tids arabisk-persiske 17, det moderne, der praktisk udviklede sig, 12 Trin, ligesom det senere kinesiske og indiske. Den tyske Tabulatur kendte kun c cis d dis e f fis g gis a b h, ikke des es osv. Forsaavidt bb for c og f samt Dobbeltkryds for h og e kunne forekomme i vor nuværende Nodeskrift, tæller det nuværende System 28 Trin indenfor Oktaven. Striden mellem Theori og Praksis førte til "Temperaturene", af hvilke den saakaldte "ligesvævende Temperatur" (se Art. "Temperatur") med 12 Trin har faaet Fortrinet.