Illustreret Konversationsleksikon.

Tonestrøm

Tonestrømkalder man en Række elektriske Strømstød, der sendes ud i en Ledning, hver Gang en Stemmegaffels Gren svinger til Siden og i sin yderste Stilling berører en Metal fjeder, hvorved Strømmen sluttes. Ad den Vej faar man lige saa mange Strømstød i Sekundet som Svingningstallet af den Tone, Stemmegaffelen er stemt paa; deraf Navnet.