Illustreret Konversationsleksikon.

Tonehjul

Tonehjul, er et af P. la Cour opfundet Rotationsapparat med ufldkommen jævn Gang. Det bestaar af et Jærntandhjul, i Nærheden af hvis Omkreds den ene Pol af en Elektromagnet er anbragt. Ledes der da en Tonestrøm (s.d.O.) igennem Elektromagnetens Traad, bliver Magneten magnetiseret i Takt med Strømmen, og i samme Takt vil dens Pol tiltrække den nærmeste Tand paa Hjulet. Sættes dette i Bevægelse, antager det snart en saadan Hastighed, at der netop passerer en Tand forbi Polen, hver Gang denne magnetiseres. Flere T., der paavirkes af samme Strøm, gaa fuldkommen ens, hvor langt de end ere fra hverandre.