Illustreret Konversationsleksikon.

Temperatur

Temperaturbetyder Musikken den i Praksis nødvendige Afgivelse fra Intervallernes matematiske eller akustiske Renhed, idet en ganske ubetydelig Afgivelse herfra bliver nødvendig, naar enhver Tone i det vedtagne System med 12 Trin (se Tonesystem) i Oktaven skal passe ind i melodiske og harmoniske Forhold saavel til Grundtonen som til enhver anden Tone. Kun Oktaven taaler ingen saadan Afgivelse. Den ligesvævende T. deler Oktaven i 12 nøjagtig lige store Dele eller Halvtoner, hvorved intet Interval faar sin nøjagtige matematiske Renhed, men alle dog blive brugbare.