Illustreret Konversationsleksikon.

Telefotografi

Telefotografi, gr., Fotografering eller rettere Gengivelse af Fotografier og andre Billeder paa Afstand, har været forsøgt paa flere Maader, hvoraf eksempelvis kan anføres Bidwell's, der benytter den Omstændighed, at Selenets Ledningsevne forandres med Belysningen. Paa Afsenderstationen ledes en elektrisk Strøm fra en Selenplade, der belyses gennem Billedet (et Negativ), til en Stift, der føres regelmæssigt hen over den, hvorved Strømstyrken tiltager paa de lyse og aftager paa de mørke Steder; Strømmen gaar paa Modtagerstationen fra en paa samme Maade ført Stift til et med Jodkaliumopløsning fugtet Papir, der sværtes i Forhold til Strømstyrken og saaledes gengiver Billedet med modsat Lysvirkning (Positiv). Se ogsaa Caselli's Pantelegraf under Telegraf.