Illustreret Konversationsleksikon.

Taksameter

Taksameter, et Slags Tælleapparat, som paasættes Drosker og andre offentlige Køretøjer, og hvis Mekanik holdes i Gang, saalænge Vognen kører. Kusken aflæser herved den Vejlængde, vedkommende Passager har kørt, og afkræver ham i Henhold hertil den takstmæssige Betaling.