Illustreret Konversationsleksikon.

Tabulatur

Tabulatur, lat., ældre nodeskrift, der betegnede noderne med Bogstaver eller Tal. Ogsaa om Regulativet for Mestersangerens Præstatoner saavel i musikals som i anden Henseende.