Illustreret Konversationsleksikon.

Svedenborg

Svedenborg, Emanuel, svensk Naturforsker og religiøs Tænker, f 29/1 1688 i Stockholm, Søn af Jesper Svedberg, † i London 29/2 1772. Alt som Barn satte et fra Faderen nedarvet mystisk Hang ham ofte i synsk Tilstand. Ved Upsala Universitet studerede han først klassisk Filologi, senere Matematik og Naturvidenskaber. Efter endte Studier virkede han dels praktisk som Assessor i Bjærgkollegiet, dels fremstillede han sine Tanker om naturens Væsen, som han inddelte i flere, lavere og højere Kredse, imellem hvilke der var en gennemgaaende Overenstemmelse. Fra 1745 gik disse Spekulationer over i ren Mystik med spiritistisk Anstrøk. Kirkens Lære forkastede han og satte Religionens Opgave i at tilvejebringe Forbindelse mellem Menneske- og Aandeverdenen. Aanderne ere afdøde Mennesker, baade gode og onde, Kristi Fortjeneste er at have vist os Vej til Overvindelse af de onde Aander. Selv troede S. at have hyppig Omgang med Afdøde, og man fortalte mærkelige Ting om, hvorledes han i Göteborg vidste om en samtidig Brand i Stockholm osv. Sine Tanker nedlagte han i en Mængde Skrifter og søgte at faa dem i Overensstemmelse med Bibelen ved billedlig Fortolkning af dennes Udtryk.

(TEGNING: Emanuel Svedenborg.)