Illustreret Konversationsleksikon.

Sved

Sveder en næsten vandklar, i Regelen tyndflydende Vædske, som fremkommer paa Huden, naar denne er stærkt opvarmet, især naar Fordampningen tillige forhindres eller indskrænkes. S.afsondringen befordres foruden ved Varmen og ved Luftens Mætning med Vanddamp tillige ved Nydelsen af Drikkevarer, især naar de ere varme. Endelig har Nervesystemet Tilstand stor Indflydelse paa den ("Angstens Sved"). S.afsondringen er meget forskellig hos de forskellige Individer. Man har iagttaget en S.mængde paa 2560 Gram i 1½ Time i et Dampbad samtidig med rigelig Nydelse af Vand. S. indeholder forskellige Stofskifteprodukter, som skulle udskilles fra Organismen, deriblandt Urinstof, tillige ofte Masser af Bakterier. Hindres S.afsondringen fuldstændig, indtræder Døden efter kort Tids Forløb. Hos enkelte Individer er S. stærkt stinkende (almindeligt hos Negre). Undertiden er S. farvet, undertiden under sygelige Forhold (Hysteri) blandet med Blod.