Illustreret Konversationsleksikon.

Sundt

Sundt, Ejlert Lund, norsk Teolog, Folkeskribent og Filantrop, f. i Farsund 8/8 1817. Efter at have taget teol. Eksamen med Udmærkelse rejste han i sit Fædreland for at undersøge de lavere Klassers Kaar. Bl. a. studerede han det saakaldte Fantefolk (Taterne) og skrev herover en interessant Bog, der ledede til, at det Offentlige tog sig af disse Ulykkelige. Senere studerede S. andre Sider af det norske Folkeliv og udgav efterhaanden "Om Dødeligheden i norge", "Om Sædelighedstilstanden", "Om Ædruelighedstilstanden", "Renlighedsstellet", "Husfliden i Norge" m. m. 64 stiftede han Kristiania Arbejderforening og redigerede i længere Tid "Folkevennen". 70 blev han Sognepræst til Ejdsvold, hvor han †8/8 1875.

(BILLEDE: Ejler(t) Lund Sundt.)