Illustreret Konversationsleksikon.

Suluer

Suluer, en Kafferstamme N.Ø. for Natal, kom til at spille en stor Rolle i Afrikas Historie, da Tschaka i Begyndelsen af dette Aarh. blev deres Høvding og ved Vold og List bragte alle de omboende Kafferstammer under sit Herredømme. 1828 faldt han som Offer for en Sammensværgelse, der lededes af hans Broder Dingan, som blev hans Efterfølger. Han stillede sig i et ret venligt Forhold til Europæerne; 5/2 38 lod han 67 af de fornemste Boerer myrde i sit Palads og stormede derpaa deres Vognborg, men Angrebet Mislykkedes, og i Decbr. s. A. maatte han flygte, efterat hans Tropper vare blevne splittede af Boererne under Pretorius. Dingan blev myrdet 40, og hans Broder Mpande blev S.s Konge. Hans Sønner Umbelari og Ketschvayo (Cetevayo) førte en lang Strid om Tronfølgen. Tilsidst falt Umbelari 1856 og Ketschvayo blev Tronarving og efter Mpandes Død 72 Konge. Han kom i Krig med Englænderne, der 28/8 79 fangede ham, hvorpaa hans Land deltes i flere mindre Distrikter, hvis Høvdinger alle kom under engelsk Overherredømme. 87 blev Landet ligefrem lagt ind under den engelske Krone.