Illustreret Konversationsleksikon.

Stroboskop

Stroboskopkaldes forskellige optiske Legetøjer, der bero paa Lysindtrykkets Varighed. Den stroboskopiske Skive bestaar af en rund Skive, paa hvis to Sider der er anbragt forskellige Tegninger, f.Eks. paa den ene en Fugl, paa den anden et Bur. Til to modstaaende Punkter af Skivens Rand er der fæstet Traade; ruller man da disse imellem Tommel- og Pegefingrene og derved sætter Skiven i hurtig Omdrejning om den ved Traadenes Fæstningspunkter bestemte Diameter, faar man begge Tegningerne at se samtidig, fordi Indtrykket af den ene ikke er forbi, før den anden bliver set, d.v.s.: man ser Fuglen sidde i Buret. Se Zootrop.