Illustreret Konversationsleksikon.

Stød

Stød, elektrisk, kaldes det ejendommelige Slag, man faar i Armene, navnlig i Haandleddene, naar man berører Belægningerne af et elektrisk Opsamlingsapparat; er Ladningen stærk, kan det endog mærkes op i Brystet. Flere Personer kunne samtidig faa S. at føle, naar de holde hinanden i Hænderne, medens de yderste berøre Belægningerne; de midterste mærke S. mindst, fordi en Del af Elektriciteten forsvinder gennem Gulvet. S. er desto stærkere, jo større en mængde Elektricitet der udlades.