Illustreret Konversationsleksikon.

Stivkrampe

Stivkrampe, Tetanus, er en akut Infektionssygdom, fremkalt ved Tetanusbacillen, der hyppig findes i jord. Den indføres i organismen ved en Læsion gennem et Saar. Ofte gaar der nogle Dage, efter at Infektionen har fundet Sted, inden Sygdommen udvikler sig. Det første Symptom er Mundklemme (s.d.O.), derefter optræder der krampeagtige Sammentrækninger i nakke- og Rygmusklerne. Lemmerne ere ofte fri. Krampene ere ledsagede af stærke Smerter. S. forløber ofte dødelig i Løbet af nogle Dage. I de senere Aar har man med Held forsøgt Serumtherapi som Middel herimod.