Illustreret Konversationsleksikon.

Spedalskhed

Spedalskhed, Lepra, er en kronisk forløbende Sygdom, der skyldes den af den norske Læge Armauer Hansen fundne Bakterie, Leprabacillen. Sygdommen angriber i Regelen enten Huden eller Nerverne. I den første Form, der ofte begynder i Ansigtet, dannes Knuder, som efterhaanden gaa over i store og dybe Saar. Lepra nervorum begynder ofte paa Lemmerne. Der dannes følelsesløse Pletter, Musklerne svinde ind og lammes. Der kommer Saar, som gaa ind til Benet, og Fingre og Tæer svinde bort. Mænd angribes hyppigst. S. findes navnlig i Kystlande og i Troperne. I Europa træffes den paa Norges Vestkyst, paa Island og enkelte Steder ved Middelhavet. S. er smitsom, hvorfor Patienterne helst maa holdes isolerede i særlige Hospitaler.