Illustreret Konversationsleksikon.

Spanske Kappe

Spanske Kappe, Straffeapparat af Form som en Tønde, hvis Bund, hvori der var skaaret et Hul, vendtes opad. Forbryteren anbragtes i Tønden med Hovedet gennem Hullet, og maatte vandre om i nogen Tid til Spot for Publikum. Paa Tønden var heftet en Seddel med Angivelse af den Forbrydelse, hvori Vedkommende havde gjort sig skyldig. I Kbhvn. er S. K. iike bleven anvendt siden 1795.

(TEGNING: Den Spanske Kappe.)