Illustreret Konversationsleksikon.

Søvngængeri

Søvngængeri, Somnabulisme, Omvandren i en ubevidst sovende, drømmende Tilstand, i hvilken Søvngængeren ofte udfører Ting, som i vaagen Tilstand vilde være ham umulige (f.Eks. at gaa henad en Takryg). Man har ment, at S. navnlig skulde finde Sted, naar den Sovende var udsat for Maanelyset (Maanesyge). Kunstig S. kan fremkaldes ved Hypnose.