Illustreret Konversationsleksikon.

Søsyge

Søsyge, en sygelig Tilstand, som opstaar under Sejlads, især naar Søen er i stærkere Bevægelse. S. synes at have sin Aarsag i en Paavirkning af Nervesystemet; dens væsentligste Symptomer er Kvalme og Opkastning, men dens nærmere Forhold ere ukendte, ligesom man ikke kender nogen sikkert virkende Behandling.