Illustreret Konversationsleksikon.

Ski, Skiløbning

Ski, Skiløbningkaldes et Redskab og en Idræt, der navnlig i Norge, Sverige og Finland, i Sibirien og andre nordiske eller højtliggende Fjældlande anvendes og drives af Fodvandrere for at komme let og hurtig frem over sneklædte Fjælde og Marker. Færdighed i at bruge disse Fodredskaber har fornemmelig i Norge udviklet sig til en virtuosmæssig Højde. Skiløb med Præmier afholdes om Vinteren overalt i Norge, hvor især det aarlige "Holmenkolrend" har tiltrukket sig Opmergsomhed. Skiløbning drives baade af Mænd og Kvinder og anses for at have stor Betydning i sanitær Henseende. Den hører ogsaa med til den militære Uddannelse. Skier forarbejdes af Ask og andre elastiske og stærke Træsorter. De bestaa af to indtil 2 à 3 m lange, forholdsvis smalle og tynde Træbrædder med et Taabaand og Remme af Læder til Paabinding.

(TEGNING: Skiløbning.)