Illustreret Konversationsleksikon.

Skifting

Skifting, opr. et fra "de Underjordiske" stammende Barn, der lægges i Vuggen i Stedet for Kristenbarnet. Ogsaa om et Barn, der er forbyttet med et andet Barn, enten ved Fejltagelse eller med Forsæt, det sidste oftest af politiske eller Arvehensyn; fremdeles om et vanarted eller hæsligt, fra den Slægt, hvortil det hører, kendelig forskelligt Barn.