Illustreret Konversationsleksikon.

Sjæl

Sjæl, Samlings-Betegnelse for de Fenomener af ikke tredimensional Natur, der ere knyttede til en med Nervesystem udrustet Organisme. I den nyere Tid erstattes Ord mere og mere Udtrykket Bevidsthed, hvilket dækker saavel Følelses- og Villiesfænomenerne som Erkendelsesfænomenerne.