Illustreret Konversationsleksikon.

Sindssygdom

Sindssygdom, Morbus mentalis, er en Sygdom i Hjærnen. Hovedsymptomerne ere rent sjælelige Forstyrrelser. Til Grund for Lidelserne ligge altid Forstyrrelser i Hjærnevævet, men disse ere ofte af en saa fin Natur, at man med de til Raadighet staaende Hjælpemidler endu ofte har Vaskelig ved at paavise dem. Arvelighed, Alkoholisme og Syfilis spille en stor Rolle som Aarsagsmomenter. Se iøvrigt Artt. Mani, Melankoli, Paresis.