Illustreret Konversationsleksikon.

Schweinfurth

Schweinfurth, Georg, Afrikarejsende, f. i Riga 29/12 1836, stud. Naturvidenskaber, især Botanik, gjorde 64-66 sin første Rejse i Afrika over Suakin og Kassala til Nordabessinien, trængte paa sin næste Rejse 68 over Chartum ind i det Indre og undersøgte især Niam-Niam'ernes og Monbuttuernes Land, opdagede Uëllefloden og Pygmæerfolket i Akka. I 71 besøgte han Ferit og 73 Oasen Chargeh. Blev senere Museumsdirektør i Kairo, hvorfra han foretog yderligere videnskablige Rejser til Landene mellem Nilen og det røde Hav og deltog 81 i Riebecks Ekspedition til Sokotora. 88 bosatte han sig i Berlin, men rejste allerede fra Novbr. s. A. i Arabien. S.s Rejser ere af lige Betydning for Etnografi, Botanik og Geografi. Skrifter: "Im Herzen von Afrika" (nyt Oplag 78) "Artes Africanæ" (75), "Lingvistische Ergebnisse" (73) osv.