Illustreret Konversationsleksikon.

Sauveur

Sauveur[saavøhr], Joseph, aandfuld fr. Matematiker og Akustiker, skøndt han var døv og indtil sit 7de Aar stum, f. 1653 i La Flêche, † 1716 i Paris. Anstillede epokegørende Undersøgelser paa Akustikkens Omraade og var den første, der nøjagtig beregnede Antallet af en Tones Svingninger. 96 blev han Medl. af Akademiet. Skrifter af ham, optagne i Pariser-Akademiets Memoirer: "Principes d'acoustique et de musique" (1701), "Application des sons harmoniques à la composition des jeux d'orgue" (1702) o.a.