Illustreret Konversationsleksikon.

Sangvinsk

Sangvinskkaldes det ene af de 4 Temperamenter, Psykologien tillægger Mennesket, og bestemmes som det, der kendetegner sig ved et let bevægeligt Sind, der er tilbøjeligt til at se alt i lyse Farver og danne sig oftest overdrevne Forestillinger om Fremtiden og Livet, men tillige ved mer eller mindre hurtigt at tabe Modet og udtømmes. De andre 3 Temperamenter ere det koleriske, det melankolske og det flegmatiske.