Illustreret Konversationsleksikon.

Rufferi

Rufferi. Som saadant straffes i dansk Ret, jfr. Strfl. af 10/2 1886 § 1882, enhver Mellemmandsvirksomhed, der direkte tilsigter at at bringe Personer i Forbindelse med hinanden for at øve Utugt.