Illustreret Konversationsleksikon.

Rørpost

Rørposter en Anordning til at transportere mindre Forsendelser paa ikke altfor store Afstande, f.Eks i Byer. Bestaar af en indvendig glat Rørledning, sædvanlig af Jærn, gennem hvilken en nogenlunde tæt sluttende Kapsel (f.Eks. til et sammenrullet Brev) eller en lille Vogn (til Pakker) drives fra en Station til en anden ved Lufttrykk eller Sugning eller begge Dele samtidig.