Illustreret Konversationsleksikon.

Robot

Robot, polsk (czechisk robata, dvs: Arbejde), kaldtes Bøndernes Hoveriarbejde i de slaviske Lande. Allerede Joseph II ophævede for Böhmens og Mährens Vedkommende de fleste Vilkaarligheder i R., og 1848 afskaffedes det i Østerrig og Ungarn.