Illustreret Konversationsleksikon.

Reklame

Reklame, fr., opsigtvækkende Bekendtgørelser især fra Handlende om deres Varers udmærkede Kvalitet og overordentlige Billighed. Den overhaandtagende R. i den nyere Tid gaar ril de absurdeste Yderligheder, som ved Udbredelse af Plakater, der paanødes Publikum, naar det færdes i Gaderne, ved Udklædning af Bybude eller Drenge paa opsigtvækkende og naragtig Maade, ved Bemaling af enhver fri Husgavl i Byen og paa Landet osv. Gøre R. er at berømme sine Varer paa nævnte Maade.