Illustreret Konversationsleksikon.

Pygmæer

Pygmæer, hos Homer, et Dværgfolk, som boede i det sydligst Æthiopien, hvor de kæmpede med Tranerne. Senere bruges Navnet ofte om visse Racer, der udmærke sig ved deres ringe Højde. Paa sin Rejse i Afrika fandt G. Schweinfurth et saadant Dværgfolk i Akka.