Illustreret Konversationsleksikon.

Punch

Punch, eng., [pönsch], Figur i den engelske Pantomime. Navnet paa det engelske Vittighedsblad "Punch" er taget heraf, og det i sin Tid i Kbhvn. udkommende danske Vittighedsblad af samme Navn (ophørt siden 1. April 1895) har atter taget sit Navn efter det engelske Blad.