Illustreret Konversationsleksikon.

Prosit

Prosit, lat., "gid det maa hjælpe!" var tidligere et almindeligt Tilraab til den, der nyste, men er nu omtrent gaaet helt af Brug. Undertiden sagdes ogsaa: "Gud velsigne!" Siges at hidrøre fra Pestens Tid, da en indtrædende Nysen antoges at betegne en Krise hos Patienten til det bedre eller værre.