Illustreret Konversationsleksikon.

Poet

Poet, gr., (poihthx, som gør, frembringer en Digtning), Digter; Poetisk, hvad der er formet som et Digt, Poesi; ogsaa om hvad der har særegent eller højere digterisk Sving.