Illustreret Konversationsleksikon.

Poe

Poe[poh], Edgar Allan, amerik. Digter f. 19/1 1801 i Boston, begyndte først en Universitetskarriere, men afbrød den snart og førte nu et omflakkende Liv, undertiden som Redaktør af et eller andet Tidsskrift. Fattigdom, Sygdom og overanstrængelse Arbejde i Forbindelse med Sorgen over hans Hustrus Død lagde ham tidlig i Graven. Han døde paa et Hospital i Baltimore 7/10 1849. Han har utgivet en Række Digtsamlinger og Fortællinger, der aabenbare et meget ejendommeligt Talent med udpræget Sans for det mystiske, Tilværelsens Natside. Hans berømteste Digt er vel "Ravnen" (Ogsaa oversat paa Dansk), der blev illustreret af Doré. Ogsaa en Samling Fortællinger af ham ere oversatte paa Dansk af Rob. Watt og utgivne under Titlen "Fantastiske Fortællinger". I nyere Tid have Symbolisterne opstillet ham som en Fører. Ogsaa i Amerika er det skrevet flere Bøger om ham, saaledes af Whiteman, Woodberry og Ingram. Den sidste har udgivet hans Breve.

(TEGNING: Edgar Allen Poe.)