Illustreret Konversationsleksikon.

Pøbel

Pøbel, lat. fr. (populus peuple), den laveste Klasse af Folket, der karakteriseres, ikke alene ved Fattigdom, men tillige ved Uvidenhed, lav Tænkemaade og oprørske Tilbøjeligheder. - Pøbelherredømme, politisk Tilstand, hvor Pøbelen skalter og valter efter Forgodtbefindende, som Jakobinerregeringen under den store franske Revolutionm Kommuneregeringen i Paris 1870 osv.R.