Illustreret Konversationsleksikon.

Platfod

Platfod(Pes planus), en abnorm Stilling af Foden, paa hvilken den indvendige Fodrand istedetfor at være hvælvet er lige, i stærkere Grader konveks. P. kan være medfødt (f.Eks. hyppig hos Jøder) eller erhvervet, hvilket navnlig er Tilfældet hos svagelige Individer, som skulle staa meget (Butiksfolk, Opvartere osv.). Der kan komme stærke Smerter, som forhindre Gangen. Behandlingen er Bandagering og særlig indrettede Støvler.