Illustreret Konversationsleksikon.

Periculum in mora

Periculum in mora, lat., "Fare ved Forsinkelse, Tøven", især ved spøgende Omtale af et Ægteskab, der indgaas, naar Bruden befinder sig i et fremskredet Stadium af Svangerskab.